Tuesday, May 19, 2009

Pattern: More Russian Folk Embroidery (#12)
Based on images from the NYPL Digital Gallery:http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/id?55477

Source: Obraztsy starinnago narodnoe uzornago shit'ia i kruzhev iz kollektsii K. Dalmatova.

Image ID: 55477

Vyshivki ot polotenets i prostynei Zubtsovskago i Novotorzhskago uezdov Tverskoi gubernii.
[Embroidery on a towel and a sheet from Zubtov and Novotorzhsk districts of Tver province.] (1893-94)

No comments:

Post a Comment