Tuesday, March 24, 2009

Pattern: More Russian Folk Embroidery (#10)
Based on images from the NYPL Digital Gallery:

http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/id?55562


Source: Obraztsy starinnago narodnoe uzornago shit'ia i kruzhev iz kollektsii K. Dalmatova.

Image ID: 55562

Tkanye kontsy ot polotenets Nizhegorodskoi i drugikh gubernii.
[Woven towel ends from Nizhnii Novgorod and other provinces.] (1893-94)

The sample is done in cross stitch.

No comments:

Post a Comment